infinit.PNG
rosa muntsa

VIDA MORTA

Un instant que ho canvia tot.

Vida morta sorgeix de la reflexió sobre la mort, la meva inquietud sobre les coses que deixen d’existir o senzillament es transformen en alguna altra cosa.

La pèrdua és un sentiment profund de vegades difícil d’expressar. Utilitzo la fotografia per dir el que penso i sento. Vivències d’una vida

Parlo de persones, mort, ruptures i desenganys.

D’alguna manera cada obra és el procés creatiu per transferir una emoció.

Utilitzo la paraula i símbols d’éssers que ja no hi son són, una papallona, una carta encriptada dins un llibre...